Profil firmy VEPA

Firma VEPA bola založená začiatkom roka 2001 s hlavnou orientáciou na predaj a montáž plastových okien, dverí, dodávkami AL a PVC parapetov, žalúzií, sieťok proti hmyzu.
Neodmysliteľnou súčasťou je zameranie stavebných otvorov, odborné poradenstvo, demontáž a odvoz starých okien na skládku, osadenie parapiet ako i výspravky ostenia, na ktoré kladie veľký dôraz, nakoľko dotvárajú celkový vzhľad stavieb.
Taktiež spoločnosť VEPA kladie dôraz na prevedenie montáže, ktorú realizuje pomocou vlastných montážnych pracovníkov. Ako podpora pre riadenie montáže slúži podrobný montážny plán. Nakoľko managment už mal pred vznikom firmy viac ako 27 ročné skúsenosti s výrobou, montážou a riadením montážnych skupín, v krátkom čase si firma VEPA vybudovala stálu klientelu zákazníkov a pevnú pozíciu na trhu s oknami.
Práve dlhoročné skúsenosti ovplyvnili výber profilových systémov, ktorými sa stali: